Περιεχόμενα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ | 2016

Παιχνίδια για το copyrightschool.gr

Τρία HTML5 παιχνίδια για την πνευματική ιδιοκτησία.

Υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας με σκοπό να συμβάλουν στην γνωριμία των παιδιών με ένα πολύ ενδιαφέρον αλλά και δύσκολο θέμα ακόμα και για τους μεγάλους: την πνευματική ιδιοκτησία και τα πνευματικά δικαιώματα.