Περιεχόμενα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ | 2015

Freelancer training: Hovis Race

Html5 space race game.

Πρόκειται για μια μεταφορά του αγώνα μεταξύ Freelancer και Dexter Hovis από το θρυλικό sci-fi παιχνίδι Freelancer.
Δημιουργήθηκε για να εξερευνηθούν οι δυνατότητες του Ηtml5 και της πλατφόρμας Playcanvas.

Visit this website