Περιεχόμενα

YSMA - EKT | 2009

Η ζωφόρος του Παρθενώνα

Εικονική παρουσίαση του μνημείου.

The Parthenon Frieze is a website which utilizes new technologies to present and elevate cultural content online.
It was created for, and in collaboration with The Hellenic Ministry of Culture and Tourism and the National Documentation Centre (EKT).

Visit this website